Vítáme Vás na oficiálních stránkách

Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia,
Praha 6, Evropská 33 


AKTUÁLNÍ INFORMACE

Provoz budovy školy od 11.5.: denně 8:00 - 14:00 hod. 

Výuka: distanční forma s využitím informační techniky

 

!Důležitá informace pro uchazeče:                                                                                      V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

 

Přijímací zkoušky SŠ: Jednotná přijímací zkouška se bude konat 8.6.2020.                                                                 :Úprava kritérií JPZ dle metodického pokynu MŠMT ze dne 6.5.2020                                         ke stažení ZDE.                                                                                                                                                                               :3.6. Školní přijímací zkouška pro uchazeče PMP a G                                                                (uchazeči, kteří mají naši školu na 1. místě)                                                                             :5.6. Školní přijímací zkouška pro uchazeče PMP a G                                                                (uchazeči, kteří mají naši školu na 2. místě) 

 

Přijímací zkoušky VOŠ: 1. kolo přijímacích zkoušek na VOŠ se uskuteční v pondělí 29. června 2020 - pozvánka bude uchazeči zaslána týden před přijímací zkouškou.


Koncepce uchazečů o místo ředitele/ředitelky školy

zde

zde

zde

 


 

 

Moderní škola II.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001123

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.

 

   VOŠ                         SOŠ                      CVČ    

                                                   


Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33