Pedagogický systém  Montessori v předškolním vzdělávání
Pedagogický systém  Montessori v předškolním vzdělávání

04102010

Pedagogický systém Montessori v předškolním vzdělávání

Pedagogický systém Marie Montessori  vychází z individuálního přístupu k dítěti a respektování jeho potřeb a zájmů. Jeho realizace naplňuje  cíle předškolního vzdělávání i v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Celý článek