Základní informace pro školní rok 2018/19

Název : Centrum volného času při VOŠPS, SOŠP a G, Praha 6, Evropská 33

Adresa : Gymnazijní 510/1, 166 23 Praha 6
Statutární zástupce : PhDr. Mgr. Pavel Drtina       
Vedoucí zařízení : Mgr. Magdaléna Štaffová
Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2
Bankovní spojení:  účet školy -  PPF banka  č.účtu: 2002960004/6000
 
Provoz  
Předškolní klub M. Montessori            Po - Pá           8,00 - 14,30
Předškolní klub Vlaštovky                   Po                   8,00 - 13,00
klub Předškolní angličtina                   Út - Pá             7,30 -13,30
Zájmové odpolední kluby                    Po - St    cca 13,30 - cca 17,00
(dle rozpisu jednotlivých klubů)
Poznámka : klub Keramika probíhá v hlavní budově školy, vchod Evropská 33,
Základy sportů mohou probíhat též na hřišti u budovy CVČ, příp. v tělocvičně školy
(dle sdělení vedoucí klubu).
 
Telefony
Kancelář CVČ :                            224 325 219
Předškolní klub M. Montessori:    233 091 293
Klub Vlaštovky:                             233 091 278
Klub Předškolní angličtina:           233 091 278