Základní poslání CVČ

 Centrum volného času je součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia, Evropská 33, Praha 6. Nabízí  různorodé aktivity pro děti předškolního  a školního věku i mládež, na kterých se v rámci své odborné praxe podílejí studenti školy - budoucí učitelky mateřských škol a vedoucí školních družin, domů dětí a mládeže atd. Pracují s dětmi pod vedením zkušených pedagogů - vyučujících školy.

Centrum zniklo v roce 1994 na základě projektu „Centrum volného času jako středisko vzdělávací, komunikativní, prevence, experimentálního a praktického vyučování studentů Vyšší pedagogické školy a střední pedagogické školy „.
 
Základním posláním CVČ je tedy sdružovat v sobě poslání :
1. školského účelového zařízení - je střediskem odborné praxe žáků a studentů školy 
2. školského zařízení pro zájmové vzdělávání dětí předškolního, školního věku, mládeže a dospělých
Základní východiska v pedagogické práci CVČ vycházejí z pedagogického systému významné italské lékařky a pedagožky Marie Montessori, jejíž jméno je v názvu instituce. Nejvýrazněji se tento systém promítá do činnosti  Předškolního klubu M. Montessori, kde jsou děti vzdělávány s využitím specifických metod a didaktického materiálu pedagogiky Montessori .
Všechny ostatní aktivity, které probíhají v CVČ, v sobě rovněž mají prvky tohoto přístupu, zejména :
·        individuální přístup k účastníkům aktivit (dětem a mládeži) a jejich vzdělávacím potřebám
·        respektování osobnosti a práv účastníků vzdělávání
·        tvorba různorodých vzdělávacích programů na základě jejich potřeb
 
Veškerá činnost CVČ je realizována organizačně, režimově a obsahově tak, aby odpovídala potřebám školy, poptávce veřejnosti a zároveň respektovala v maximální míře psychohygienické potřeby děti, které zde absolvují zájmové vzdělávání.
 
CVČ organizuje i mimořádné akce pro širokou veřejnost, vzdělávací  semináře pro pedagogy  a umožňuje návštěvy zahraničních studentů z obdobných typů škol.