Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu

23112013

Závěrečná konference projektu "Integrace"

Fotokoláž ze závěrečné konference "Individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami".

14. 11. 2013, velká zasedací síň Magistrátu hlavního města Prahy

Celý článek