Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika

04052017

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je realizován formou dálkového studia pro absolventy základních škol.