Výstupy za 1. rok

 Výstupy z 1. projektového roku

První projektový rok je za námi a my bychom Vám rádi představili výsledky práce našich žákyň a žáků. 


 

Informace o Praze a o památkách

Během listopadu vznikaly první texty o Praze a o památkách, kde se pověsti odehrávají, v českém a anglickém jazyce.

Pracovní listy (Praha a památky)

Později k nim přibylo i několik pracovních listů.

Praha a její památky (informace + pracovní listy)

 


 

Texty pověstí

Do Vánoc vznikaly texty šesti pověstí (o Bivojovi, o Přemyslovi, o Horymírovi, o stavbě Karlova mostu, o čertovi na Karlově mostě a o Staroměstském orloji), které byly přeloženy do anglického a německého jazyka. Texty pověstí žákyně a žáci o několik měsíců později zkrátili a zjednodušili.

 

Slovníčky k pověstem

V lednu pracovali naše žákyně a naši žáci na slovníčcích, ve kterých byla zachycena slovní zásoba jednotlivých pověstí – vše v českém, anglickém a německém jazyce. První verze těchto slovníčků byla plná fotek a obrázků stažených z internetu. Bohužel ne všechny fotky a obrázky bylo možné použít bez souhlasu autora, proto jsme od této barevné verze upustili.

 

Pracovní listy (pověsti)

Průběžně vznikaly i pracovní listy k jednotlivým pověstem. Každý pracovní list obsahuje i pokyny k práci v českém a anglickém jazyce.

 

Malované čtení

Jedna studentka vypracovala k pověsti o čertovi na Karlově mostě i malované čtení, které bylo přeloženo do anglického i německého jazyka.

 

 Pověst o Bivojovi                 Pověst o Přemyslovi                Pověst o Horymírovi                Pověst o stavbě Karlova mostu

                                                    

 

 Pověst o čertovi na Karlově mostě          Pověst o Staroměstském orloji

                                       

 


Plošné divadélko

Začátkem roku se žákyně zamýšlely nad tím, jak motivovat děti v mateřské škole předtím, než s nimi začnou pracovat na pověstech. Výsledkem jejich snažení jsou truhličky s pokladem a plošné divadélko (pověst o Horymírovi).

 

 

Plošné divadélko


 

Přípravy do MŠ

Během února a března vznikaly přípravy do mateřské školy. V těchto přípravách naleznete tipy na práci s dětmi – komunikační kruh, výtvarná činnost, pohybová činnost, …

 

Slovníček do MŠ

Od února pracovaly naše žákyně také na slovníčku důležitých obratů a pojmů, které se používají v MŠ při práci s dětmi – vše v českém, anglickém a německém jazyce.

Slovníček

 

Vydali jsme též příručku pro práci s dětmi v mateřské škole nebo ve školní družině, ve které naleznete texty pražských pověstí i informační texty o Praze a jejích památkách, přípravy do mateřských škol a všechny pracovní listy.

Tuto příručku si můžete vypůjčit ve školní knihovně.


Mgr. Olga Sedlářová

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.