Projektové setkání 2017

 

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ 2017

 

Ve dnech 27. března – 7. dubna 2017 proběhla projektová setkání obou partnerských škol v Praze a v Cáchách.

 

První týden strávili naši cášští kolegové v Praze.

Hned v pondělí dopoledne nás čekalo slavnostní přijetí na Staroměstské radnici v nádherných prostorách Brožíkovy síně a následná prohlídka budovy. Za slunného počasí jsme vystoupali i na Staroměstskou věž. Po obědě jsme už všichni byli natěšení a zvědaví na divadelní představení „těch druhých“, ale hlavně na jejich provedení, protože pověsti jsme už znali. Brzy se všem podařilo překonat počáteční rozpaky a stud a vytvořili jsme jeden velký přátelský kolektiv. Naše představení bylo maňáskové, ale hráli v něm i tzv. živáci - herci, Cášané si připravili tanečně hudební představení spojené se zpěvem. Do děje cášské pověsti bylo třeba zapojit českého vypravěče, který měl za úkol vysvětlit divákům, o co v představení jde.

Úterní a středeční dopoledne proběhla stejně – strávili jsme je nácvikem divadelních představení. Odpoledne jsme pak navštívili vybrané dominanty Prahy. Nezapomenutelným zážitkem pro nás všechny bylo zhlédnutí představení černého divadla Wow Show.

Čtvrteční a páteční dopoledne se též nesla ve stejném duchu. Ráno jsme připravili scénu a s lehkou nervozitou jsme se těšili na malé diváky, protože jak je známo, nejkritičtějšími diváky bývají právě oni. Nejprve jsme odehráli divadelní představení my. Soudě podle reakcí dětí během i na konci mělo představení velký úspěch. V krátké pauze mezi oběma představeními, při níž bylo třeba odsunout naše kulisy za oponu, a připravit tak prostor pro představení cášské, si zazpívala naše děvčata s dětmi písničku Na tom pražským mostě. Následovalo cášské představení. I přes jazykovou bariéru se podařilo navázat s dětmi kontakt a vtáhnout je do děje. Díky české vypravěčce, která občas vystoupila na scénu, děti věděly, o co v představení jde. Nejvíce je zaujala jedna z hlavních postav – Bahkauv. Děti byly nadšené, když si ho mohly na samém závěru pohladit. Jako upomínku na představení dostali všichni přítomní malé printy, cášskou specialitu chutí podobnou našim perníčkům. Po pátečním představení následovalo slavnostní zakončení a rozloučení.

V sobotu čekal cášskou skupinu odlet domů a nás naopak odjezd do Cách.

I v Cáchách jsme měli nabitý program. Dopolední hodiny jsme trávili nácvikem divadelních představení. Kvůli lepšímu porozumění nám pomohly dvě cášské žákyně, které coby pradlena a vypravěčka na vybraných místech vstoupily do děje a příběh osvětlily. Odpoledne jsme pak poznávali krásy Cách, prohlédli jsme si městské divadlo a navštívili jsme Dance loft, kde jsme zhlédli taneční vystoupení určené dětem předškolního věku a sami si zkusili vyjádřit své pocity tancem. Čtvrteční odpoledne jsme strávili v Kolíně nad Rýnem.

Ve čtvrtek a v pátek nás čekaly premiéry před cášským publikem. I nyní měla obě divadelní představení velký úspěch a i zde se ukázalo, že děti nepotřebují ke komunikaci a k porozumění jazyk. Překvapilo nás, že německé děti reagují bezprostředněji než naše děti.

Naše celoroční práce a úsilí se vyplatilo. Odměnou nám byly po představeních nadšené obličeje dětí a vřelá poděkování jejich doprovodu. Navíc jsme poznali nová místa a jinou kulturu. Navázali jsme nová přátelství a vzpomínky na těchto pár dní si poneseme celý život.

 

Mgr. Olga Sedlářová, vedoucí projektu

 
 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.