Zahrada Evropská 33

 Zahrada Evropská 33

Před několika lety proběhla náročná rekonstrukce dvora, především přístupových chodníků, schodišť, opěrných zdí, ubyla betonová přístavba zamezující průchodu do ulice Gymnazijní a přibylo osvětlení. V roce 2016 se uskutečnila výměna oken a oprava fasády se zateplením směrem do dvorního traktu školy. Po demontáži lešení jsme konečně mohli přikročit k potřebné úpravě původně zelených ploch na svazích ke školní budově. Jak si jistě pozorní žáci, učitelé, zaměstnanci i návštěvníci školy všimli, změnila se tato část k nepoznání. Cílem změny bylo zamezit častému splavování zeminy do ochozu kolem školy a zlepšit estetický dojem.  Svah se musel zpevnit, a proto bylo třeba osázet ho vhodnými rostlinami tak, aby kořeny zabránily hluboké erozi svahu a jeho postupné devastaci.

Protože šlo o náročnou investici, rozhodli jsme se požádat Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy o dotaci. Hlavní město Praha nám poskytlo finanční prostředky ve výši 150 000 Kč. Zbývající náklady ve výši 103 134,- Kč šly z rozpočtu školy.

Realizátorem, který vzešel z výběrového řízení, byla Střední odborná škola stavební a zahradnická z Prahy 9. Proto jsme na jaře viděli mnoho žáků i s mistry odborného výcviku, jak pečlivě připravují svah, zbavují ho nánosů a kamenů, zpevňují ho, připravují otvory pro rostliny, zasazují je a pokrývají svah vstřebatelnou fólií. Pracovali za pěkného počasí i v nepříznivých podmínkách. Výsledek stojí za to.

Nyní se musíme všichni snažit, aby rostliny zakořenily, dodávat jim potřebnou vláhu a průběžně o ně pečovat.

Těšíme se, že uvidíme koberce žlutých, modrých a dalších barev a snad i hojnost ptactva, kterému se naše zahrada rovněž zalíbí.

Celkový dojem bude určitě krásný, zlepší se podmínky ve vnitřním areálu školy i širším okolí.

Buďme proto pozorní ke všem rostlinám a pomáhejme jim v růstu. Užijme si kvetoucí zahradu.

Děkujeme Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy za dotaci, která nám umožnila realizovat naše představy.


 

                                      PhDr. Mgr. Pavel Drtina

Stav před pracemi

   

Průběh prací

   

Po dokončení prací