Přípravy divadelního představení


 

 Přípravy divadelního představení

Připravit, secvičit a odehrát divadelní představení před publikem vyžaduje spoustu času, energie, odvahy a nadšení. Ani jedno z toho studentkám 2. a 3. ročníku naší Střední odborné školy pedagogické, které se v tomto školním roce přihlásily do projektu, nechybělo.

 


První úkol, který na ně čekal, bylo vybrat vhodnou pražskou pověst. Jejich volba padla na pověst o dvou pradlenkách od Karlova mostu, kterou nenásilně propojily s pověstí o stavbě Karlova mostu. Mohly tak využít maňásky, které si samy ušily v předcházejícím školním roce a které v tomto školním roce poupravily. Tito maňásci představují Toničku, Pepičku, císaře Karla IV. a stavitele Petra Parléře.

 Poté bylo nutné adaptovat text pověstí a napsat scénář tak, aby v něm získalo roli všech 11 dívek. Tohoto úkolu se skvěle zhostila kolegyně Magdaléna Lážnovská, pod jejímž vedením se nejenom podařilo sepsat scénář představení do finální podoby, ale také proběhly první zkoušky. Následně Magda odešla na mateřskou dovolenou a na předpremiéru představení v polovině března přišla už se synem Honzíkem.

 


SCÉNÁŘ V ČESKÉM JAZYCE     SCENÁŘ V NĚMECKÉ JAZYCE     SCÉNÁŘ V ANGLICKÉM JAZYCE


 

Žádné divadlo se neobejde bez scény a kulis. Na tomto místě musíme poděkovat Martinu P., studentovi 3. ročníku SPŠ oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, za vyrobení krásných a funkčních kulis, které lze rozložit a podle potřeby převážet. 

Pro „živáky“ Pepičku a Toničku jsme zapůjčili v Obci baráčníků Kunifer blatské pracovní kroje.

Žádné divadlo se neobejde bez diváků. S radostí jsme se obrátili na okolní mateřské školy a pozvali děti na naše a cášské představení.


 POZVÁNKA                               PROGRAM

 

           

Vyrobili jsme též program představení, aby měly děti a jejich doprovod milou vzpomínku na naše divadélko.

A pak jsme se těšili na naše cášské kamarády a na projektové setkání, při němž mělo dojít k premiérám obou (pražského i cášského) představení.


 


Mgr. Olga Sedlářová

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.