Začátek projektu

 

Projekt: Sprache als Schlüssel zur Welt

Počítač není jen pro hraní

Naše škola se již téměř 20 let úspěšně zapojuje do aktivit, které vyhlašuje a podporuje Národní vzdělávací agentura EU v jejích různých programech.

Studentky 3. ročníku Pedagogického lycea naší školy před několika dny velmi úspěšně dokončily 1. fázi tříletého projektu Sprache als Schlüssel zur Welt, kterou finančně podpořil program Erasmus+.

Studentky pracovaly v mateřských školách, kde za pomoci tabletů a vhodných počítačových programů učily děti cizí jazyk. V Praze se děti učily německá slovíčka, v Regensburgu česká.

Vhodnou formou, přiměřenou věku, s mnoha obrázky, hlasovým doprovodem kvůli výslovnosti a dalším didaktickým materiálem, který si studentky samy připravily, testovaly děti a jejich reakci na daný program. Stejná práce naše studentky čekala v nádherném historickém městě Regensburgu.

Výsledným produktem, který studentky obou škol sestavily, byla brožurka, která radí rodičům, příp. učitelům v předškolním zařízení, jak s programy pracovat, čeho se vyvarovat, co se osvědčilo, na co děti reagovaly pozitivně, nebo naopak, co je nebavilo. Tento „Rádce“ byl sepsán v německé a české verzi.   

Součástí projektu bylo i poznávání reálií druhé země.

Obě města mají nádherné historické stavby a bohatou minulost.

Německé studentky kromě krásné Prahy navštívily město Terezín a jeho Malou pevnost, perlu gotiky Kutnou Horu, volný čas strávily s našimi dívkami v různých zařízeních volného času.

Naše studentky byly na výletě po Dunaji ve Walhalle, jeden víkendový den v Norimberku a v metropoli Bavorska v Mnichově. Z výletů byly nadšené.

Za svoji pracovní činnost byly dívky chváleny, vedoucí projektu na německé straně pozitivně hodnotí i jazykové zlepšení, což byl jeden z cílů celého projektu, vzorně reprezentovaly nejen naši školu, ale i Česko, což ocenila i ředitelka naší německé partnerské školy.

Celkově lze 1. část projektu hodnotit jako přínosnou a od srpna začínáme s přípravou na fázi druhou.

 Praha, květen 2017

Dr. Růžena Gabrielová

Vedoucí projektu