Výstupy 2. projektového roku

 

 

VÝSTUPY DRUHÉHO PROJEKTOVÉHO ROKU     

 

Ve druhém projektovém roce jsme vydali příručku pro žáky a příručku pro mateřské školy. Příručka pro žáky obsahuje informace o Praze a vybraných památkách, upravené pověsti, přípravy na pedagogickou činnost a pracovní listy. Příručka pro mateřské školy obsahuje informace o obou městech, zpracované cášské i pražské pověsti a pracovní listy k pověstem.

Obě příručky je možné vypůjčit si ve školní knihovně, příručku pro mateřské školy najdete na stránce http://www.predskolaci.cz/praach-didakticke-zpracovani-casskych-a-prazskych-povesti/25711.

 

Naše žákyně pořídily audionahrávky pražských pověstí v českém a anglickém jazyce a cášských pověstí v českém jazyce. Cášské pověsti v němčině a angličtině a pražské pověsti v němčině nahráli naši cášští kolegové.

Veškeré audionahrávky naleznete též na webové stránce www.praach.de.

 

Videonahrávka divadelních her vznikla během projektového setkání na naší škole poslední březnový týden. Naše žákyně odehrály maňáskové představení, ve kterém spojily dvě pověsti (o stavbě Karlova mostu a o pradlenkách od Karlova mostu) v jednu a hru nazvaly O sochách na Karlově mostě a naši cášští kolegové si připravili hudebně taneční představení Cášské děti a Bahkauv.

https://www.youtube.com/watch?v=6fQtPHJVHU0

Mgr. Olga Sedlářová, vedoucí projektu

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.