Projekt „Společný start“

 Projekt „Společný start“

Každoročně vzniká na škole celá řada projektů s různým zaměřením, jejichž realizace nějakým způsobem obohacuje život studentů, nabízí zajímavé aktivity a zkušenosti. Jedním z nich je i projekt „Společný start“, jehož cílem je pomoci studentům prvních ročníků překonat počáteční potíže, které mohou nastat při přechodu do nového prostředí střední školy.

„Společný start“ byl zahájen na adaptačním kurzu začátkem školního roku 2017/2018, kdy žáci všech prvních ročníků prožili čtyři dny mimo prostředí školy, v přírodě, spolu se svými učiteli. Program byl nabitý akcemi, ve kterých se všichni mohli vzájemně více poznat, objevovat to, co je spojuje, i své zvláštnosti. Při plnění týmových úkolů si mohli uvědomit, jak vzájemná spolupráce a podpora přináší úspěch a radost pro celou skupinu. To byly první společné zážitky, se kterými se žáci vraceli do školních lavic.

Utekly čtyři měsíce a 17. 1. 2018 proběhla ve velkém sále pražské Lucerny  imatrikulace 1. ročníků, potvrzení toho, že jsou žáky této školy, této třídy, určitého typu studia. Jak tuto skutečnost vnímají sami žáci? Z ankety v 1. ročnících vyplývá, že většina oslovených je spokojená a ve škole se cítí dobře. Adaptační kurz se zasloužil o to, že se rychleji seznámili a spřátelili. „Myslím, že díky tomu jsme se už od začátku stmelili a teď jsme super parta.“ „Jsem neskutečně vděčná a ráda, že jsem se na tuhle školu dostala a že jsem vyhrála tak super třídu. Neumím si představit, že bych studovala jinde.“ „Pro mě studovat na této škole znamená velkou prestiž. Doufal jsem, že se dostanu mezi kultivované lidi a to se mi podařilo.“ „Jsem součástí dobrého kolektivu s fajn lidmi, školy, která mě baví“…

Společný start se vydařil, přejeme žákům hodně vytrvalosti na další společné cestě a úspěšné dosažení cíle na konci studia.

   Projekt „Společný start“ byl realizován s finančním přispěním Městské části Praha 6 a Hlavního města Prahy.