Krátkodobá mobilita C1 v Lučenci

 

Krátkodobá mobilita C1 v Lučenci

Od 19. 3. do 26. 3. 2017 jsme byly na krátkodobém výměnném pobytu v Lučenci u našich slovenských partnerů. Celkem nás vyrazilo 16 tj. 14 žákyň, koordinátorka projektu K. Burianová a Z. Borovičková. Cestovaly jsme vlakem a téměř devítihodinovou jízdu jsme si zpestřily čtyřhodinovou zastávkou v Bratislavě, kterou jsme využily k prohlídce města a posezení v restauraci.  

Následující den ráno jsme vyrazily do PaSA, kde nás již očekával ředitel školy O. Nociar a 12 zapojených žákyň včetně koordinátorky projektu Z. Danišové a E. Ráczové. Věnovaly jsme se především seznamovacím aktivitám a přípravě na divadelní představení pro děti z MŠ Dr. Herza. Divadelní představení na téma tří českých pověstí „O Bivojovi“, „O Horymírovi“ a „Dívčí válka“ jsme dětem odehrály v úterý dopoledne v prostorách PaSA ve třídě s divadelním jevištěm. Středeční a čtvrteční dopoledne jsme strávily pedagogickými činnostmi s dětmi v MŠ Dr. Herza. Tyto činnosti námětově vyplývaly z divadelního představení. V pátek dopoledne jsme se věnovaly hodnocení projektu a sběru podkladů pro metodickou příručku. Odpoledne jsme měly vyhrazeny na návštěvu vybraných kulturních památek v Lučenci a okolí. Navštívily jsme např. zámecký hotel Galicia Nueva v Haliči, Fiĺakovský hrad a v Lučenci synagogu a Novohradské muzeum a galerii. V sobotu jsme se vypravily do Banské Bystrice. Prohlédly jsme si historické centrum, navštívily Muzeum SNP a v „Bábkovém divadle na rázcestí“ viděly dětské představení „Dve rozprávky na brušku“.

.

(Bratislava)
 

(Seznamovací aktivity)
 
   

  

(Divadelní představení)
 

  

 

 
(Pedagogické činnosti s dětmi v MŠ)
 

(zámecký hotel Galia Nueva v Haliči)
 

(Fiĺakovský hrad)
 

(Synagoga v Lučenci)
 

(Novohradské muzeum a galerie v Lučenci)
 

(Vynášení Moreny předškolními dětmi v Lučenci)
 
 

(Banská Bystrica)

 

(Dve rozprávky na brušku – BDNR)


 Zapsala Kateřina Burianová – koordinátorka projektu v České republice

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.