Krátkodobá mobilita C2 v Praze

 

Krátkodobá mobilita C2 v Praze

Ve dnech 2. 4. – 9. 4. 2017 jsme se v Praze věnovali partnerům ze Slovenska. Přijelo 12 žákyň v doprovodu koordinátorky projektu Z. Danišové a E. Ráczové.

Společný program byl opravdu nabitý. Tři dopoledne jsme vyčlenili pedagogickým činnostem s dětmi v pražské MŠ Tréglova. Slovenské žákyně jim odehrály divadelní představení „O kozliatkach“, ze kterého pak námětově vycházely ostatní činnosti např. výtvarné, hudební a pohybové.

Navštívily jsme vybrané kulturní památky v Praze např. Vyšehrad, Pražský hrad a Karlův most. Byly jsme na komentované prohlídce Senátu ve Valdštejnském paláci a na výstavách „Svatba“ a „Venkov“ v Národopisném muzeu Národního muzea.

Byly jsme se podívat na pedagogickou činnost s dětmi v Centru volného času při naší škole, a to v předškolním klubu Montessori a v klubu Předškolní angličtiny. Zajímavá byla i exkurze ve waldorfské MŠ Dusíkova v Praze 6.

Zaposlouchaly jsme se do hudby na Jarním koncertu v Hlaholu, který každoročně pořádá naše škola. Vystupovali na něm naši žáci a studenti a nyní se připojily i tři slovenské žákyně.

Osobně nás na Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze přijal velvyslanec Peter Weiss, kterému jsme představily náš projekt.

Společných zážitků však máme mnohem víc, protože toto je jen výčet příkladů našeho programu. Rády si je připomínáme prostřednictvím fotografií, které jsme v průběhu pobytu pořizovaly. Pojďte si některé z nich také prohlídnout …

(Přivítání ředitelem školy P. Drtinou)
 
 

          

                 

         (Divadelní představení a pedagogické činnosti s dětmi v MŠ Tréglova)

 

                       

(Vyšehrad)
 

           

(Pražský hrad)
 

(Karlův most)

(Staroměstské náměstí)
 

(Valdštejnský palác - Senát)
 

        

(Výstava „Svatba“ a „Venkov“)
 

       

(Předškolní klub Montessori v CVČ naší školy)
 

            

(Exkurze - waldorfská MŠ Dusíkova)
 

                   

(Jarní koncert v Hlaholu)
 
 
 
 

(Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze)


 Zapsala Kateřina Burianová – koordinátorka projektu v České republice

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.