Mezinárodní projektové setkání v České republice

 

 

Mezinárodní projektové setkání v České republice

 

Ve dnech 17. 10. – 21. 10. 2017 se uskutečnilo druhé mezinárodní projektové setkání, tentokrát v České republice. Naše škola přivítala koordinátorku projektu Z. Danišovou a E. Ráczovou z partnerské školy PaSA v Lučenci.

Slovenským kolegyním se věnovala především koordinátorka projektu K. Burianová a Z. Borovičková.

Osobní setkání bylo zaměřeno především na tyto body:

-       zhodnocení části projektu realizované ve školním roce 2016/17 (např. seznámení s evaluační zprávou) a návrh opatření pro zlepšení realizace projektu ve školním roce 2017/18

-       informování o průběžných zprávách o realizaci projektu obou škol

-       seznámení s dosavadním financováním projektu obou škol

-       řešení propagace projektu a šíření výsledků projektu

-       seznámení s pracovními verzemi metodických příruček, které byly vytvořeny v souvislosti s pedagogickými činnostmi žáků SŠ s dětmi v MŠ Tréglova v Praze a v MŠ Dr. Herza v Lučenci ve školním roce 2016/17

-       upřesnění pracovního plánu projektu ve školním roce 2017/18 (např. krátkodobé výměnné pobyty žáků SŠ v Praze a Lučenci – termíny, návrh programů – výběr aktivit pro žáky SŠ, upřesnění výběru a příprav dramatických, výtvarných, hudebních, pohybových a jiných činností realizovaných žáky SŠ s dětmi v MŠ)

-       představení projektu ve třídách 2. B a 2. C (zapojení do projektu ve školním roce 2017/18)

-       diskuse s kolegyní I. Pernicovou ohledně výběru, přípravy a realizace nového divadelního představení žáků SŠ pro děti v lučenecké MŠ Dr. Herza ve školním roce 2017/18

-       sdílení zkušeností s kolegyní O. Sedlářovou – koordinátorkou projektu “PRAACH”” v rámci programu Erasmus+

-       setkání se zástupkyní ředitelky MŠ Tréglova M. Bardovou a upřesnění realizace pedagogických činností žáků SŠ s dětmi v MŠ ve školním roce 2017/18    

Všichni účastníci setkání zhodnotili dosavadní průběh projektu velmi kladně. Stejného názoru byly i zapojené žákyně z obou škol, které svou účastí v projektu získaly např. cenné vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které nadále uplatňují při svém studiu a pedagogické činnosti s dětmi v mateřských školách.

 

Závěrečné třetí mezinárodní projektové setkání proběhne opět v Praze, a to v září 2018.

 

(Zleva: Z. Danišová, ředitel školy P. Drtina, E. Ráczová, K. Burianová – ředitelna školy)

 

(Zleva: Z. Borovičková, E. Ráczová, Z. Danišová – budova školy)

 

(Zleva: E. Ráczová, Z. Danišová, Z. Borovičková – představení projektu ve 2.C)

 

(Zleva: E. Ráczová, M. Bardová, Z. Danišová – setkání v MŠ Tréglova)


 

 Zapsala Kateřina Burianová – koordinátorka projektu v České republice

 

 Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.