Pravidla spolupráce 2018

 

Pravidla spolupráce 2018

Ve školním roce 2017/18 se projektu účastní jiné žákyně z naší a partnerské školy v Lučenci, než které se do něj zapojily minulý školní rok. Opět je čeká úzká spolupráce, a to především během březnových a dubnových „výměnných pobytů“. Velmi důležitá bude jejich společná pedagogická činnost s předškolními dětmi v pražské MŠ Tréglova a lučenecké MŠ Dr. Herza. Proto i letos dostaly za úkol vytvořit „Pravidla spolupráce“, kterými by se chtěly po celou dobu účasti v projektu řídit.  Žákyně z 3. ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se letos shodly na těchto pěti pravidlech: neboj se vyjádřit svůj názor, respektuj můj názor, podporuj pozitivní atmosféru, spolupracuj a pomáhej, všichni za jednoho, jeden za všechny. A takto si poradily s jejich výtvarným zpracováním.


Zapsala Kateřina Burianová – koordinátorka projektu v České republice

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem