Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2019

 

 Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky

 v roce 2019

pro jednotlivé obory vzdělání

 

 

 

A)  Povinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

 

 

79-41-K/41 Gymnázium

 

1. Estetická výchova hudebnínebo výtvarná podle zaměření

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

2. Jeden předmět z nabídky:

Cizí jazyk (pouze tehdy, ale povinně, pokud je ve společné části zvolen

       zkušební předmět Matematika)

Další cizí jazyk  (Francouzský jazykNěmecký jazykŠpanělský jazyk)

Základy společenských věd

                Dějepis

                Biologie

                Matematika (pokud není zvolen ve společné části)

                Chemie

                Fyzika

                Psychologie (jen pro absolventy dvouletého volitelného Psychologického semináře)

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

1. Pedagogika

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

2. Psychologie

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

3. Výtvarná výchova s metodikounebo Hudební výchova s metodikounebo Tělesná výchova s metodikounebo Osobnostní a dramatická výchova – podle specializace  

Forma zkoušky: praktická zkouška, ústní zkouška

 

 

 

 

 

 

 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

 

1. Pedagogika a psychologie

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

2. Specializace humanitní studia nebo Specializace tělesná výchovanebo Specializace hudební výchova

Formy zkoušky: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, ústní zkouška

 

3. Jeden předmět z nabídky:

Cizí jazyk (pouze tehdy, ale povinně, pokud je ve společné části zvolen

       zkušební předmět Matematika)

Další cizí jazyk  (Francouzský jazykNěmecký jazykŠpanělský jazyk)

Občanská nauka

Dějepis

                Biologie

                Matematika (pokud není zvolen ve společné části)

                Výpočetní technika

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

 

B)   Nepovinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

 

Žáci si mohou vybrat nejvýše dva předměty z této nabídky:

Gymnázium

Další cizí jazyk (Francouzský jazykNěmecký jazykŠpanělský jazyk)

Základy společenských věd

Dějepis

Biologie

Matematika

Chemie

Fyzika

Psychologie (jen pro absolventy dvouletého volitelného Psychologického semináře)

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Cizí jazyk (s výjimkou Anglického jazyka, pokud je vybrán ve společné části maturitní zkoušky) (Německý jazyk)

Biologie a hygiena

Občanská nauka

 

Pedagogické lyceum

Další cizí jazyk (Francouzský jazykNěmecký jazykŠpanělský jazyk)

Občanská nauka

Dějepis

Biologie

Matematika

Výpočetní technika

Forma nepovinné zkoušky: ústní zkouška

 

 

Termíny maturitní zkoušky

jaro 2019

 

 

Didaktické testy a písemné práce (společná část):

10. – 11. 4. 2019

a v pracovních dnech 2. – 10. 5. 2019

 

Praktické mat. zkoušky (profilová část): 

                                                         25. 4. 2019 (4. B)

                                                         26. 4. 2019 (4. C)

                                                         29. 4. 2019 (5. D)                                                 

Obhajoba maturitní práce (profilová část):

                                                         16. – 17. 5. 2019 (4. A)

 

Ústní maturitní zkoušky (společná a profilová část):

                                                         20. – 24. 5. 2019 (4. A, 4. AG, 4. BG)

                                                         27. – 31. 5. 2019 (4. B, 4. C, 4. D)                       

 

                                              

 

 

 

 

V Praze dne 9. 7. 2018

Čj.: 564/2018

 

 

 

           

                                                                                   PhDr. Mgr. Pavel Drtina

                                                                            ředitel školy

 

 

Příloha: Témata k předmětům profilové části maturitní zkoušky