Článek v novinách

 

 

Článek v novinách

V červnu 2018 o našem projektu vyšel článek v Šestce – novinách Prahy 6

 

 

Zapsala Kateřina Burianová – koordinátorka projektu v České republice

 Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.