Krátkodobá mobilita C3 v Praze

 

 

Krátkodobá mobilita C3 v Praze

 

Ve dnech 18. – 25. 3. 2018 naše škola již podruhé hostila slovenské partnery v Praze. Tentokrát přijelo v doprovodu koordinátorky projektu Z. Danišové a E. Raczové 10 nových žákyň. První společný den začal přivítáním ředitelem školy P. Drtinou, prohlídkou školy a seznamovacími aktivitami. Odpoledne jsme ještě navštívily spolupracující MŠ Tréglova, kde nás po roce čekalo velmi milé setkání.

 

Tři dopoledne jsme strávily ve zmiňované mateřské škole, ve které dětem slovenské žákyně odehrály divadelní představení „Ako išlo vajce na vandrovku“.  Pro děti měly také připravené zajímavé výtvarné, hudební, pohybové a jiné činnosti, které vycházely z námětu pohádky.  

 

Navštívily jsme vybrané kulturní památky a programy v Praze, např. historické centrum, výstavu Sedmičky Josefa Lady, komentovanou prohlídku a vzdělávací program v Novomlýnské vodárenské věži a v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského a divadelní představení Funny Girl. Žákyně ocenily i exkurzi v mateřské škole s programem Začít spolu (Step by step), a to v MŠ Motoláček a v MŠ Střešovanka.

 

Po roce nás na Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze přijal velvyslanec Peter Weiss, kterého jsme seznámily s dosavadním průběhem projektu.

 

Společný program byl opravdu bohatý. Posuďte sami z vybraných fotografií …

 

 


Zapsala Kateřina Burianová – koordinátorka projektu v České republice

 Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 

 

(přivítání ve škole)
 
 
(prohlídka Prahy)
 
(velvyslanectví Slovenské republiky v Praze)
 
 
 
 
(výstava Sedmičky Josefa Lady)
 
 
(Novomlýnská vodárenská věž)
 
 
(Muzeum J. A. Komenského)
 
 

(činnosti s dětmi v MŠ Tréglova)