Mezinárodní projektové setkání M3 v Praze

 

 

Mezinárodní projektové setkání M3 v Praze

 

Ve dnech 18. – 22. 9. 2018 v Praze proběhlo závěrečné mezinárodní projektové setkání, které bylo věnované slavnostnímu ukončení dvouleté spolupráce. Zúčastnily se ho především koordinátorky projektu, zapojené pedagožky, vedení naší školy a spolupracující MŠ Tréglova. Společně jsme diskutovali převážně o projektu – o jeho plánování, přípravě, realizaci i vyhodnocení. Paní zástupkyni Bardové jsme předali vytvořenou Metodickou příručku pro šíření a podporu porozumění českému a slovenskému jazyku u dětí v mateřských školách. Příručka vznikla i zásluhou její MŠ, ve které žákyně s dětmi realizovaly různé dramatické, výtvarné, hudební, pohybové a jiné činnosti. Oficiální ukončení projektu proběhlo i za podpory velvyslance Slovenské republiky Petera Weisse, kterému jsme také představili a předali zmiňovanou metodickou příručku.

 

Tímto bychom také chtěli poděkovat všem zúčastněným za pomoc a podporu po celou dobu trvání projektu. Získali jsme nejen nové partnery, se kterými bychom rádi pokračovali ve spolupráci na mezinárodních vzdělávacích projektech, ale i mnoho zajímavých zkušeností a zážitků, na které budeme rádi vzpomínat.


 

Zapsala Kateřina Burianová – koordinátorka projektu v České republice

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 

 
 
 
 
(první řada zleva: česká koordinátorka K. Burianová, velvyslanec P. Weiss, ředitel školy P. Drtina

druhá řada zleva: slovenská koordinátorka Z. Danišová, E. Ráczová, zástupkyně MŠ Tréglova

M. Bardová)