Adaptační kurz 2018

 

Adaptační kurz pro první ročníky (2018/2019) 

Školní rok začal studentům prvních ročníků adaptačním kurzem. Připravili ho a realizovali vyučující školy, příroda zajistila krásné prosluněné dny. O tom, jak čas na něm strávený prožívali účastníci, vypovídá následující příspěvek studentů.

 

      Nyní jsme všichni v situaci, kdy jsme si jím prošli, ale pojďme si trochu zrekapitulovat, jaký byl ten náš, protože zajisté každý, lidově řečeno “adapťák“, je něčím jedinečný. 

Jako každý jiný začal příjezdem na místo konání, což bylo, jako je tomu u nás na škole každoročním zvykem, rekreační středisko Borovice. Poté, co si všichni našli a zabrali místo na spaní, bylo trochu volného času, kdy jsme se poněkud nejistě zkusili seznámit. Poté si nás třídní profesorka svolala a mohlo začít seznamování ve velkém a krapet i více uspořádaněji, než jsme to zkoušeli my sami. 

 

Abychom Vás nezahltili všemi hrami, co jsme podnikli, které byly mimochodem vynikající a nasmáli jsme se u nich až až, rádi bychom vypíchli jednu konkrétní aktivitu, která nám opravdu hodně pomohla ke stmelení kolektivu a zapamatování si skoro všech jmen. Tato aktivita byl nácvik divadla. Bylo nám jen zadáno téma, a protože jsme více hudební třída (než výtvarná), musí v obsahu být i nějaké ty hudební vsuvky. Nechceme říci, že by nám to vyloženě nešlo, ale byla to těžká záležitost, přece jen si vezměte, že musíte s kolektivem skoro neznámých lidí nacvičovat divadlo. Ovšem, ale zaťali jsme zuby a společnými silami cvičili každý den aspoň hodinku, dvě, možná i více.

 

Poslední večer se uskutečnilo představení všech divadel. (Tímto bychom chtěli všem vzkázat, že jsou úžasní a divadla se jim moc povedla!). Krom divadel jsme se i dozvěděli výsledky týmových her a rozdalo se pár cen.

 

Dalšího dne ráno nás už jen čekala snídaně a sbalení si svých zavazadel. První cesta proběhla vcelku rozpačitě, což se ale nedá říct o zpáteční cestě. Už před odjezdem se autobusem rozléhal smích, štěbetání a zase smích. Všichni jsme se spolu bavili a užívali si společný čas, jako bychom se znali už pár let, a ne teprve sotva týden.

 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem účastníkům adaptačního kurzu jak z řad studentů, tak i z řad profesorů. Byl to skvělý čas s Vámi a doufáme, že budeme mít i takovýto čas společně přes školní rok ve škole!


Adaptační kurz byl realizován s finančním přispěním Městské části Praha 6 a Hlavního města Prahy.