Beseda Dofe 2018

 

Beseda s ambasadorkou Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) a návštěva z londýnské kanceláře DofE

 

Dne 24. 9. 2018 navštívily naši školu zástupkyně pražské a londýnské Národní kanceláře DofE. Celá návštěva byla zahájena besedou s ambasadorkou DofE Ilyriou Brejchou, která zájemcům z řad žáků prvních ročníků představila tento program, který funguje na naší škole již čtvrtým rokem. Během besedy se žáci dozvěděli, jak se mohou do tohoto programu zapojit, co jeho plnění obnáší, co je čeká po úspěšném splnění a jaké výhody ocenění DofE držitelům přináší. Po besedě následovala zajímavá debata, při které asi třicet žáků a žákyň projevilo o program DofE vážný zájem a z nichž se více než polovina během dvou následujících týdnů do DofE skutečně přihlásila.

 

Po samotné besedě jsme měli možnost uvítat dvě zástupkyně z Národní kanceláře DofE, které do naší školy zavítaly v rámci své dvoudenní návštěvy Národní kaceláře DofE v České republice. Během rozhovoru v přátelské atmosféře zjišťovaly, jak DofE na naší škole funguje, čemu se naši žáci v rámci DofE věnují, jaký smysl má DofE pro vedoucí a školu jako instituci, jak jsme schopni řešit případné nesnáze, jak program propagujeme atp. Máme radost, že činnost našeho místního centra DofE byla zhodnocena celkově kladně. Jak to během besedy i následného setkání vypadalo, si můžete prohlédnout na přiložených fotgrafiích.


 Lucie Řídká (koordinátorka místního centra DofE)

Kateřina Přibylová (vedoucí DofE)