Sevilla 2018

 Sevilla – město opery

Ve dnech 13. až 20. října 2018 se skupina 23 žákyň naší školy zúčastnila projektu “Sevilla – město opery” v rámci spolupráce se španělskou střední školou IES Albert Einstein v hlavním městě slunečné Andalusie. Cílem projektu bylo využít navštíveného města Sevilly jako „města opery“ pro možnost spolupráce a soužití mezi českými a španělskými žáky. 

Projekt zahrnoval celkem čtyři dny vzájemné spolupráce, během nichž byli žáci a žákyně obou škol rozděleni do tří skupin. Každé skupině byla přidělena jedna opera (Don Giovanni, Carmen, Lazebník Sevillský), na kterou se poté členové skupiny zaměřili, zjišťovali informace spjaté s jejím dějem při návštěvě historických míst Sevilly a sbírali materiál pro závěrečnou prezentaci na konci týdne pobytu, která proběhla v reprezentativní aule sevillské školy před zraky asi stovky dalších žáků a učitelů. 

V rámci projektu připravily naše žákyně před cestou do Sevilly prezentaci o W. A. Mozartovi, jeho vztahu k Praze a jeho slavné opeře Don Giovanni, která měla v Praze premiéru 29. října 1787. Tato prezentace byla součástí závěrečného výstupu a sloužila mimo jiné jako pozvánka pro španělské žáky a jejich učitele pro návštěvu Prahy a další spolupráci obou škol. 

Komunikačním jazykem mezi španělskými a českými žáky byla španělština a angličtina a za to si naše žákyně zaslouží velkou pochvalu, neboť byly schopné zpracovat nelehké téma vybraných oper ve španělštině, a v tomto jazyce, který se učí druhým až třetím rokem, i prezentovat před početným publikem. 

Závěrem by se slušelo shrnout a zhodnotit celý projekt, kterým jsme navázali na tradici každoroční spolupráce započatou v roce 2016. Spolupráce se španělskými studenty a jejich vyučující znamenala pro naše žákyně mnoho příjemně strávených chvil při objevování města Sevilly, vzájemné spolupráci na zadaných operách a sdílené radosti ze závěrečných prezentací korunovaných zaslouženým potleskem od španělských spolužáků. Velké poděkování patří Hlavnímu městu Praha za to, že tento projekt finančně podpořilo a poskytlo tak našim žákyním příležitost poznat novou kulturu, navázat nová přátelství a dále se vzdělávat, tedy to, co je v dnešní době pro mladé lidi snad nejcennější.