RYBOVKA 2018

Rybovka 2018

"Evropská Rybovka" 2018 byla letos již dvacátá třetí! O její nastudování se s velkým nasazením a nadšením postarala třída 4. BG. Dirigentem se stal Pavel Josef Kšica. Následoval tím svého bratra, který Českou mši vánoční dirigoval u nás ve škole v roce 2000.   

Letošní Rybovka byla výjimečná počtem účastníků. Do sboru bylo zapsaných kolem 200 žáků (!), což je bezesporu rekordní číslo.  

 Novinkou letošního ročníku byla generálka - koncert v Husově sboru v Dejvicích pro žáky blízkých základních škol. Výborný nápad se zrodil ve 4. BG! Podle pozitivních ohlasů diváků se zdá, že bychom mohli tento model zopakovat i v budoucnu.  

 Další představení se konala na stejných místech jako loni. V Písecké bráně jsme byli podruhé, koncert byl velmi úspěšný a my doufáme, že jsme zde založili novou tradici! Dále jsme hráli jako vždy na Zbraslavi a v Kostelně na Jižním Městě - také zde máme své čím dál početnější publikum, které se na nás vždy těší. Poslední koncert byl samozřejmě v kostele U Salvátora, letos s nejmohutnějším sborem „v dějinách“ naší Rybovky a s překvapením na závěr - varhanní doprovod k závěrečné písni "Narodil se Kristus Pán"improvizoval tatínek dirigenta, varhaník a regenschori Svatovítské katedrály, Josef Kšica.  

 Všechny koncerty byly hojně navštívené, kostely či koncertní prostory byly doslova přeplněné, ohlasy publika byly nadšené. Budiž to odměnou žákům 4. BG, kteří - jak sami říkají - dali do "své Rybovky" srdce a bylo to znát!

 


 Marcela Podaná