Preventivní semináře ve škole

 Preventivní semináře na škole  

Škola ve spolupráci s organizací Prev-centrum, z.ú. každoročně organizuje v třídách denního studia SŠ preventivní semináře na různá témata z oblasti rizikového chování (např. návykové látky a závislosti, partnerské vztahy a sexuální výchova, šikanování a násilné chování, xenofobie a rasismus, nová náboženská hnutí a sekty, obtížné životní situace, zdravý životní styl či spolupráce, komunikace a řešení konfliktů). Každý seminář vede ve třídě lektorská dvojice. 

Program semináře má interaktivní podobu: využívá práci v komunikačním kruhu, psychosociální hry, zážitkové techniky, řízené diskuse. Důležité je průběžné mapování postojů žáků k vybrané problematice. Seminář je zaměřen na předávání znalostí žákům (např. informací o tom, kam se v případě potřeby obrátit pro pomoc), formování jejich postojů a nácvik psychosociálních dovedností v problémových situacích (např. metodou hraní rolí). 

Žáci již tradičně semináře hodnotí jako pro jejich život užitečné a bývá zvykem, že se na konci semináře ozve potlesk jako poděkování lektorům.  

Interaktivní preventivní semináře všeobecné primární prevence jsou realizovány s finančním přispěním Městské části Praha 6 a Hlavního města Prahy.