Vyhlášení soutěže "Školní časopis roku 2019"

 Vyhlášení soutěže „Školní časopis roku 2019“

Dne 23. 5. 2019 se naše škola účastnila slavnostního vyhlášení krajské soutěže „Školní časopis roku 2019“. Vyhlášení se konalo v budově Vyšší odborné školy publicistiky v Praze a v rámci této příležitosti mohli studenti navštívit různé workshopy např. „Jak na nás působí reklama?“, „Správná fotografie“ nebo „Jak zaujmout publikum“. Po sekci workshopů bylo slavnostní vyhlášení, kde se náš školní časopis „Větrák“ umístil na krásném 4. místě!!! Tímto bychom chtěli jmenovitě poděkovat naší redakci, a to Marii Havelkové, Kláře Michálkové a Margaritě Ryzhákové za vynikající reprezentaci naší školy.