Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky 2020

 

Zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky

 v roce 2020

pro jednotlivé obory vzdělání

 

 

 

A)  Povinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

 

 

79-41-K/41 Gymnázium

 

1. Estetická výchova hudební, nebo výtvarná podle zaměření

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

2. Jeden předmět z nabídky:

                 Cizí jazyk (pouze tehdy, ale povinně, pokud je ve společné části zvolen

       zkušební předmět Matematika)

 Další cizí jazyk (Francouzský jazykNěmecký jazykŠpanělský jazyk)

 Základy společenských věd

                  Dějepis

                  Biologie

                  Matematika (pokud není zvolen ve společné části)

                  Chemie

                  Fyzika

                  Psychologie (jen pro absolventy dvouletého volitelného Psychologického semináře)

                 Geografie (jen pro absolventy volitelného Zeměpisného semináře ve 4. ročníku)

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

1. Pedagogika

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

2. Psychologie

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

3. Specializace výtvarná výchova, nebo Specializace hudební výchova, nebo Specializace tělesná výchova, nebo Specializace dramatická výchova   

Forma zkoušky: praktická zkouška, ústní zkouška

 

 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

 

1. Pedagogika a psychologie

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

2. Specializace humanitní studianebo Specializace dramatická výchova, nebo Specializace hudební výchova

Formy zkoušky: vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, ústní zkouška

 

3. Jeden předmět z nabídky:

Cizí jazyk (pouze tehdy, ale povinně, pokud je ve společné části zvolen

       zkušební předmět Matematika)

Další cizí jazyk (Francouzský jazykNěmecký jazykŠpanělský jazyk)

Občanská nauka

Dějepis

                 Biologie

                 Matematika (pokud není zvolen ve společné části)

                 Výpočetní technika

Forma zkoušky: ústní zkouška

 

 

B)   Nepovinné zkoušky profilové části podle oborů vzdělání:

 

Žáci si mohou vybrat nejvýše dva předměty z této nabídky:

Gymnázium

Další cizí jazyk (Francouzský jazykNěmecký jazykŠpanělský jazyk)

Základy společenských věd

Dějepis

Biologie

Matematika

Chemie

Fyzika

Psychologie (jen pro absolventy dvouletého volitelného Psychologického semináře)

Geografie (jen pro absolventy volitelného Zeměpisného semináře ve 4. ročníku)

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Cizí jazyk (s výjimkou Anglického jazyka, pokud je vybrán ve společné části maturitní zkoušky)

Biologie a hygiena

Občanská nauka

 

Pedagogické lyceum

Další cizí jazyk (Francouzský jazykNěmecký jazykŠpanělský jazyk)

Občanská nauka

Dějepis

Biologie

Matematika

Výpočetní technika

Forma nepovinné zkoušky: ústní zkouška

 

 

Termíny maturitní zkoušky

jaro 2020

 

 

Didaktické testy a písemné práce (společná část):

bude doplněno po oznámení MŠMT

 

Praktické mat. zkoušky (profilová část): 

                                                         27. 4. 2020 (4. B)

                                                         28. 4. 2020 (4. C)

                                                         29. 4. 2020 (5. D)                                                 

Obhajoba maturitní práce (profilová část):

                                                         14. – 15. 5. 2020 (4. A)

 

Ústní maturitní zkoušky (společná a profilová část):

                                                         18. – 22. 5. 2020 (4. A, 4. C, 5. D)

                                                         25. – 29. 5. 2020 (4. G, 4. B)                      

 

                                              

 

 

 

 

V Praze dne 18. 6. 2019

Čj.: 549/2019

 

 

 

           

                                                                                   PhDr. Mgr. Pavel Drtina

                                                                            ředitel školy

 

 

Příloha: Témata k předmětům profilové části maturitní zkoušky