Prevence - má to smysl

 Preventivní akce - má to smysl

Každoročně kromě běžné výuky škola organizuje i další akce. Jejich cílem je vzdělávací proces prohloubit, obohatit o další úhel pohledu, přidat ještě jiný rozměr. I z tohoto důvodu ve škole pořádáme preventivní akce v oblasti rizikového chování mladých lidí. Je to při tom oblast velmi široká – od protidrogové prevence, přes duševní zdraví ke společenským problémům jako je xenofobie či násilné chování. Společným jádrem školní prevence je pak snaha posílit to zdravé v nás, ve škole, v žácích, ve společnosti.

 

Snažíme se vytvořit ve škole takové podmínky, aby preventivní akce byly dostupné pro všechny žáky (mimo jiné aby byly náklady na ně finančně únosné pro jejich rodiče). Část nákladů na prevenci proto každoročně pokrývají i finance získané z dotačních řízení. V roce 2019 nám při tom velmi pomohly finanční příspěvky na prevenci z MČ Praha 6, Magistrátu hl. města Praha a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finančně podpořeny byly akce jako výjezdní adaptační kurz, kurz první pomoci, či interaktivní semináře primární prevence na různá témata. Na projektech jsme spolupracovali s externími partnery (např. Prev-Centrum, Jules a Jim nebo Zdravotníci).

 

Preventivní školní akce každoročně hodnotí i sami žáci v anonymním dotazníku, u kterého je možnost i vlastními slovy sepsat osobní pohled na prevenci ve škole. Níže uvádíme některá milá žákovská hodnocení tak, jak jej v dotazníku sami žáci uvedli:

 

- Přála bych si více exkurzí do sociálních zařízení. Prevence o aktuálních tématech dnešní společnosti.

- velmi fajn

- Myslím, že by bylo užitečné mít více takových seminářů a besed.

-- Filmový festival JEDEN SVĚT byl pro mě spíše neužitečný. Záleží na výběru filmu. Kdybych viděla jiné filmy, mé hodnocení by bylo jiné.

- Bylo by super mít více seminářů a podobných aktivit. Například o psychice.

- Hodně preventivních akcí jsem podstoupila už na ZŠ, kde nám problematika byla perfektně představena. Proto většinu z uvedených nepotřebuji a při akcích jsem se jen nudila. Dále mám přístup k literatuře, z které jsem se dozvěděla věci, které by měli být řečeny a nejsou (Fromm).

- Jen tak dál!

- Ráda bych navrhla nějaký kurz ohledně zvládání stresu.

- Všechny aktivity, kterých jsme se zúčastnili, byli velice zajímavé a užitečné. Mrzí mě, že jsme se nemohli zúčastnit všech, které škola poskytuje. Bylo nám jich vybráno jen několik, ale zájem máme i o jiné. Děkuji moc i za to málo!

- Dosavadní semináře s Prev-Centrem mi nedali nic nového, co bych předtím nevěděla.

- Pan záchranář z kurzu první pomoci byl fakt hezkej!

- Pan záchranář by měl naši školu navštěvovat častěji (ten mladší a hezčí)!!!