O projektu


Comenius, Program partnerství škol, financován z Projektu celoživotního vzdělávání

„Renesance dnes“

Na naší škole probíhá dvoustranný projekt spolupráce se školou v italském městě Lucca. Byl nazván „Renesance dnes“. Jde o poznávací a umělecký projekt, který byl zahájen v září 2012 a potrvá dva roky. Je financován z fondů Evropské unie, podporujících vzájemnou spolupráci partnerských škol v různých členských zemích.

Projektu se účastní přibližně dvacet studentů z naší a italské školy, kteří v průběhu školního roku pracují na poznávacích a výtvarných úkolech, zaměřených na studium různých aspektů renesance na území České republiky a v Itálii. Cílem je seznámit se poutavou formou s architekturou, uměním a významnými osobnostmi epochy a pochopit hlavní principy renesanční tvorby a životního stylu.

Studenti a jejich učitelé spolupracují na předem stanovených praktických úkolech, které zahrnují studium odborné literatury, návštěvu muzeí a galerií a vlastní výtvarnou tvorbu.

Během roku probíhá vzájemná komunikace studentů prostřednictvím internetu a videokonferencí, včetně výměny výsledků jejich práce. Jednotlivé kroky spolupráce, konkrétní úkoly a výsledky výtvarné činnosti jsou průběžně dokumentovány. Snímky z akcí budou ke zhlédnutí na našem webu a jedním z výsledků spolupráce bude i krátký film, zachycující průběh akce.

Významnou součástí projektu je výměnný pobyt studentů. Naše skupina pojede do Itálie v dubnu 2013 a Italové nás navštíví v červnu téhož roku. Studenti budou bydlet v partnerské rodině a společně se svými kolegy se budou účastnit různých poznávacích akcí.

Na tuto stránku budou postupně přibývat informace o průběhu celé akce.

prof. Markéta Kozelková