Nepovinné předměty

Na škole je možné přihlásit se na tyto nepovinné předměty: 

 

 • Pěvecký sbor (informace zde)

 • Komorní orchestr, kde je výběr ze tří možností:

  • Smyčcový orchestr (informace zde)

  • Flétnový soubor (informace zde)

  • Big Band (informace zde)

 • Grafika (informace zde)  

 • Fotografie (informace zde)

 • Sportovní hry (informace zde)