Nepovinné předměty

Na škole je možné přihlásit se na tyto nepovinné předměty: 

 

  • Pěvecký sbor (informace zde)

  • Komorní orchestr, kde je výběr ze dvou možností:

    • Flétnový soubor (informace zde)

    • Big Band (informace zde)

  • Grafika (informace zde)  

  • Fotografie (informace zde)

  • Sportovní hry (informace zde)