Projekt PRAACH startuje


 


Je nám potěšením oznámit vám, že naše škola uspěla ve výběrovém řízení Evropské komise a získala v programu Erasmus+ v kategorii školní vzdělávání KA2 grant na dvouletý projekt s názvem „Didaktické zpracování vybraných cášských a pražských pověstí pro předškolní a mladší školní děti“.

 

Naší partnerskou školou a zároveň koordinátorem celého projektu je Käthe-Kollwitz-Schule z německých Cách. Pracovně tento projekt nazýváme „PRAACH“, což je spojení počátečních písmen účastnických měst v mateřských jazycích, tedy PRAHA a AACHEN.

 

Žáci obou škol připraví během první fáze projektu didaktickou příručku pro pedagogy v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Tato didaktická příručka bude obsahovat základní informace o obou městech a jejich stavebních památkách, dále vybrané pověsti zpracované tak, aby jim rozuměly i malé děti, a nejrůznější didaktický materiál (omalovánky, domalovánky, vystřihovánky, úkoly na postřeh, …). To vše ve třech provedeních – v anglickém, českém a německém jazyce. Ve druhé fázi projektu připraví žáci z vybrané legendy divadelní představení, které odehrají ve vybraných školách jak v Praze, tak v Cáchách.

 

Naplánována jsou čtyři projektová setkání žáků, dvě na každé škole, během nichž žáci navštíví i vybrané školy.

 

Věříme, že práce na tomto projektu bude velkým přínosem nejenom pro jeho přímé účastníky.


Mgr. Olga Sedlářová, vedoucí projektu