Projektové setkání 2016

 

Projektové setkání 2016

Nejdříve navštívila cášská skupina Prahu. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře umocněné těšením se a zvědavostí, okořeněné špetkou strachu z nového a neznámého. První den jsme se všichni ráno setkali v naší škole. Po slavnostním přijetí panem ředitelem Pavlem Drtinou a paní zástupkyní Jiřinou Tichou a prohlídce školy jsme se pustili do práce. Naše návštěva z Cách nám představila své pověsti a k nim vypracované didaktické materiály, děvčata seznámila své kolegy s chodem ve své mateřské škole a domlouvaly se detaily vyzvedávání a odvozu do školek. Odpolední slunné počasí jsme využili k prohlídce historického centra Prahy. Tři následující dopoledne pracovali žáci ve školkách, po obědě jsme se sešli ve škole ke krátkému vyhodnocení a odpoledne jsme poznávali krásy Pražského hradu a Židovského města.

 

Ve dnech 9. – 15. dubna 2016 proběhlo projektové setkání v německých Cáchách. Naše praktikantky čekalo pět dní náročné práce, během nichž měly představit výsledky svého téměř osmiměsíčního snažení ve vybraných mateřských školách. Ač by si někdo mohl myslet, že jít si pohrát s malými dětmi je úkol jednoduchý, věřte mi, že to je v cizím prostředí, v jiném systému organizace a přes jazykovou bariéru úkol velmi namáhavý a psychicky vyčerpávající.

Po příletu do Kolína nad Rýnem jsme využili dvouhodinový rozchod v centru města k jeho prohlídce. Navštívili jsme kolínský chrám, jehož stavitelem nebyl nikdo jiný než Petr Parléř, stavitel chrámu sv. Víta v Praze, a vyslechli jsme si historku o domu s číslem popisným 4711, v němž se roku 1709 začala vyrábět slavná kolínská voda.

 

Pondělní dopoledne jsme strávili spolu s našimi cášskými kolegy pracovně v jejich Käthe-Kollwitz-Schule. Po slavnostním přivítání paní ředitelkou Monikou Büth-Niehr jsme se pustili do práce. Seznámily jsme své německé kamarády s našimi pověstmi a s připravenými didaktickými materiály. Cášané nás na oplátku uvedli do systému německých školek, který se od našeho velmi liší. Odpoledne jsme strávili prohlídkou historického centra Cách a večer nás naši noví přátelé pozvali na místní Matějskou pouť – Öcher Bend.

 

Náplň práce v úterý, ve středu i ve čtvrtek byla stejná – naše praktikantky strávily půl dne v cášské školce. Měly tak možnost zažít jiný systém v předškolním vzdělávání na vlastní kůži. Dětem představily vybrané pražské pověsti a pracovaly s nimi na didaktických listech (omalovánky, domalovánky, labyrinty, pexesa …). V těchto dnech poprvé „tvrdě“ narazily na jazykovou bariéru a ocenily kurz německého jazyka, který před návštěvou školek absolvovaly. Svého úkolu se však zhostily výborně! Mnohé děti ani nevěřily, že naše žákyně nemluví a ani nerozumí německy. Všechny jsme si uvědomily, jakou sílu a moc má nonverbální komunikace, a že kdo chce, domluví se i beze slov. V odpoledních hodinách jsme se všichni pod vedením koordinátorky projektu Ruth Fiand seznamovali s dějišti cášských pověstí – navštívili jsme tamní chrám z 8. století, vystoupili jsme na vrch Lousberg a ochutnali tradiční cášské pečivo – printy.

 

V pátek proběhla ve škole evaluace celého setkání. Kladně byla hodnocena organizace, přínos pro další profesní kariéru i přínos jazykový. Pověsti i didaktické materiály byly ve všech školkách přijaty vesměs pozitivně.

 

 První etapa projektu ještě neskončila –  máme v plánu vydat příručku, která bude obsahovat pražské a cášské pověsti a k nim se vztahující didaktické materiály. Výsledky naší práce bude možné najít i na webové stránce www.praach.de.


 

 

 

Mgr. Olga Sedlářová, vedoucí projektu