Pravidla spolupráce

 

Pravidla spolupráce

V rámci projektu budou vzájemně spolupracovat zapojené žákyně z naší a partnerské školy (Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális Akadémia ve slovenském Lučenci). Stěžejní bude jejich spolupráce v rámci „výměnných pobytů“, zvláště pak při přípravě a realizaci pedagogické činnosti s předškolními dětmi v mateřských školách v Praze a v Lučenci. Proto byl záměrně na začátku projektu pro české i slovenské žákyně připraven první úkol, a to vytvořit taková „Pravidla spolupráce“, kterými by se chtěly řídit po celou dobu své účasti v projektu (tj. ve školním roce 2016/17). Vzniklé dvě varianty „Pravidel spolupráce“ si mezi sebou vyměníme a dále s nimi budeme pracovat (společná diskuse na začátku „výměnného pobytu“).
 
A takto si s úkolem společně poradily naše žákyně z 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 
 
Své „Desatero a jeden bod spolupráce“ sestavily z těchto požadovaných pravidel spolupráce: konkrétně kritizujeme, zapojujeme se všichni, respektujeme se, oslovujeme se jménem, nasloucháme si, pomáháme si, dodržujeme pravidla slušného chování, dodržujeme pokyny, řešíme problémy, oceňujeme se navzájem a otevřeně komunikujeme.

Kateřina Burianová - koordinátorka projektu v České republice

 
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.