Žádost
Žádost

02022017

Žádost

Studenti mohou v odůvodněných případech žádat např. o individuální studijní plán, prodloužení zkouškového období, přerušení studia apod.

Celý článek