Návštěva Terezína


Dne 19. 9. 2016 jsme jako každoročně se studenty VOŠ oboru Sociální práce a sociální pedagogika navštívili Památník Terezín. Prohlédli jsme si samotnou pevnost, která sloužila jako věznice gestapa za 2. světové války a fungovala na principech koncentračního tábora. V doprovodu průvodce jsme měli možnost vidět vše, co je součástí pevnosti i samotného ghetta Terezín. Zhlédli jsme také tři dokumenty v místním kině. Je potřeba stále připomínat mladým lidem hrůzy války, a to i proto, že pamětníků ubývá.