Vybavení a nabídka školy

VYBAVENÍ A NABÍDKA ŠKOLY

 • 3 počítačové učebny jsou vybaveny moderním hardwarem i softwarem pro potřeby oboru;
 • učebny vybavené interaktivními tabulemi nebo dataprojektory;
 • specializované učebny pro hudební výchovu (audio a videotéka, Orffovo instrumentárium);
 • specializovaná učebna pro dramatickou výchovu;
 • výtvarný areál (tři ateliéry, tiskařský lis, hrnčířský kruh a keramická pec);
 • informační a výpůjční středisko s nejnovější odbornou literaturou (více než 13 000 svazků) a časopisy;
 • sportovní areál (dvě tělocvičny, víceúčelové hřiště s umělým povrchem) 

Pronájem hřiště a tělocvičen veřejnosti v době mimo výuku je možný po domluvě s paní Jitkou Podolákovou (tel.: 233 091 272). 


Odborným pracovištěm pro účely praxe studentů je, kromě jiných institucí a organizací, Centrum volného času, které je součástí školy a sídlí v samostatném objektu v areálu školy. V Předškolním klubu je zaveden vzdělávací systém M. Montessori.


Studenti mohou také využívat:

 • reprografické služby – využití samoobslužným způsobem;
 • školní bufet - poskytuje služby pondělí – pátek v době od 7:30 do 14:30 hod.;
 • školní jídelnu - poskytuje obědy od 11:30 do 14:45 hodin;
 • respiria (odpočinkové zóny) v budově školy s wifi připojením zdarma, popř. za příznivého počasí venkovní terasy v areálu školy.


Mimopražským studentům nabízíme možnost ubytování v Domově mládeže ve Studentské ulici nedaleko školy.


Škola je zapojena do mezinárodní spolupráce v rámci programů EU včetně zahraničních stáží a pořádá poznávací a studijní zájezdy do zahraničí, ale i koncerty a výstavy. Ve škole působí úspěšný pěvecký sbor, flétnový soubor, smyčcový orchestr a big band.