Adventní koncerty studentů VOŠ


V rámci studijních modulů Specializace hudební výchovy, Muzikoterapie, Hudební výchova s metodikou a Hra na hudební nástroj vystoupili studenti 1., 2. a 3. roč. VOŠ na adventních koncertech ve foyer hotelu Diplomat a v Domě sv. Karla Boromejského. V komorním obsazení zazněly české vánoční písně a koledy i v Muzeu Kampa, kam přijali studenti již tradičně pozvání paní Medy Mládkové.

Příprava koncertů i samotná vystoupení probíhala v době osobního volna studentů, a to s velkým zájmem. Vystupující se zasloužili v tak odlišných prostředích, kde účinkovali, o bohatou duchovní harmonii posluchačů a atmosféru adventního času. Jana Háková a studenti  VOŠ