Muzikoterapie v Modré laguně

 

I letos, dne 13. 1. 2017, navštívily studentky 1. ročníku VOŠ, oboru Sociální práce a sociální pedagogika, centrum Modrá laguna, preventivní léčebné a rehabilitační ambulantní pracoviště, poskytující moderní psychiatrickou a psychologickou péči i formou muzikoterapeutických metod.

Naše návštěva byla zaměřena na získání odborných poznatků i praktických dovedností v používání sofronizační metody. Sofrologie jako psychiatrická disciplína nalézá uplatnění i v hudbě / hra na nástroj, tvoření zpěvných tónů. Autorem je španělský lékař Alfonso Caycedo. 

Pod odborným vedením primáře Cimického studentky absolvovaly individuálně muzikoterapeutické působení sofronizační metody a podrobnou analýzu výsledku působení. Věřím, že získané poznatky a dovednosti budou využity nejen ve studiu, ale i v budoucí profesi těchto studentek.

Mgr. Jana Háková & studentky VOŠ