Úspěch v Brně

I studenti VOŠ se zapojují do aktivit naší školy. Katka Kohoutová, která studuje 1. roč. VOŠ, nás reprezentovala na celostátní soutěži pedagogických škol, která se tentokrát konala v Brně. Její skvělý výkon v kategorii POP a muzikál byl porotou kladně oceněn. V kategorii instrumentální soubory soutěžila spolu se studentkami SOŠ ve Flétnovém souboru Šestka a děvčata získala skvělé 3. místo.

Třídenní pobyt v Brně byl plný hudby. Získali jsme mnoho cenných zkušeností a poznatků. Členové poroty bezprostředně po ukončení soutěží jednotlivých kategorií udělali rozborové semináře, které byly velkým přínosem pro další práci. Dostali jsme i mnoho rad ohledně notového repertoáru. Studentkám, a hlavně Katce, děkujeme, že i při náročném studiu si najde čas na práci v hudebním kolektivu.