Muzikoterapie pomáhá proti rakovině


Dne 29. 3. 2017 studentky 1. AS navštívily Dětské onkologické a hematologické oddělení FN Motol v rámci studia alternativních směrů hudební výchovy a jejich využití v sociálních oblastech.

 

Hlavním našim cílem byla pomoc při adaptaci na novou situaci, následné psychologické provázení léčbou a především podpora při vyrovnávání se se změnami, které léčba vnáší do života dětských pacientů. Onkologická diagnóza a protinádorová léčba představuje zátěž a mnoho  životních změn pro pacienta  samotného i pro jeho rodinu.

 

Součástí péče  o dětské pacienty a jejich rodiny je spolupráce se sociálními pracovníky, psychology. Naše studentky měly možnost aktivního muzikoterapeutického působení individuálně i skupinově. Jejich přínos byl velmi oceněn. Zapojily do komunikace a hudební kreativity dětské pacienty i rodinné příslušníky. Pomohly lehko ovladatelné Orffovy nástroje, maňásci i písně Svěrákovy a Uhlířovy.

 

Obdivovali jsme všichni optimistický přístup pacientů a jejich velký zájem. „Nemoc nesmíme pustit dál, než tam, kam se sama dostala…“ Byla nám předána značná pozitivní energie dětskými pacienty s vážným nádorovým onemocněním. Oni totiž nemoc neberou jako překážku ani jako smíření, ale dokáží působit jako zdraví a optimističtí bojovníci.

 

Věřím, že vydařená spolupráce bude pokračovat.

Mgr. Jana Háková a studentky VOŠ