Projekt EU

 

 

Projekt EU

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu „Evropská škola I“ s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0006731“ v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je financován Evropskou unií. Je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory pro naši školu činí téměř
2 miliony korun. Do projektu se zapojila většina pedagogů.

V rámci projektu se budou pedagogové vzdělávat, spolupracovat v týmech, tandemově vyučovat, seznámí se s novými metodami, do výuky přizvou odborníky či IC pracovníky, seznámí se prakticky s metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning), budou sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol a zaměří se i na doučování žáků.  

 

V Praze dne 13. 11. 2017