Placení školného na VOŠ

 

Školné za školní rok činí 3.000 Kč. Tento obnos lze zaplatit naráz (na celý rok) v rámci zimního období, nebo zaplatit 1.500 Kč v zimním období a 1.500 Kč v letním období.

Číslo účtu:    2002 960 004 / 6000

Variabilní symbol:     rodné číslo bez lomítka

 

Splatnost:

1. ročníky              za zimní období:         do  10. 9.        příslušného školního roku

 za letní období:           do  15. 2.        příslušného školního roku

 

2. a 3. ročníky       za zimní období:        do  15. 10.      příslušného školního roku

  za letní období:          do  15. 2.        příslušného školního roku