Zápis

Pro velký zájem otevíráme zdarma již třetí skupinu výuky angličtiny pro seniory.

Maximální kapacita skupiny je 6 účastníků.


V období září – prosinec 2018 bude otevřen další kurz angličtiny pro začátečníky až mírně pokročilé.

Kurz bude probíhat vždy ve čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin v době mimo prázdniny.


Přihlášky zasílejte do 15. 6. 2018 na adresu:


staffova@pedevropska.cz


Telefonické dotazy – 233 091 291.


Přednost bude dána zájemcům podle pořadí došlých přihlášek.

Kurz je podpořen Hlavním městem Prahou v rámci projektu naší školy „Aktivní senior“.


Těšíme se na Vás.