Spolupráce VOŠ s FOS a BOS v Regensburgu

Naše VOŠ spolupracuje od roku 1999 s partnerskou školou v Regensburgu formou stáží studentů, kteří se podílejí na mezinárodních projektech.

V rámci těchto mezinárodních projektů se studenti zapojili do projektů, které se zabývaly některými sociálně patologickými problémy ve společnosti, např. rizikovými skupinami mládeže (drogově závislými) - projekt z roku 2002 – 2003, prostitucí a sexuální prevencí ve spolupráci s Projektem Jana v Bavorsku, rok 2004 - 2005.
V letech 2006 – 2007 se projekty věnovaly sociální práci s lidmi na okraji společnosti - drogově závislými, nezaměstnanými, bezdomovci a prostituenty.
Poslední projekt proběhl v roce 2008 – 2009 a jeho tématem byla péče o seniory v 21. století.

Součástí těchto projektů jsou finální výstupy – slovníky, příručky, odborný matriál, který studenti zpracovávají a který je k dispozici knihovně školy.
 
V rámci těchto projektů spolupracujeme s domovy důchodců (např. v Ďáblicích a Kobylisích), středisky Armády spásy, SANANIMEM, Rozkoší bez rizika, psychiatrickou klinikou Albertinum v Regensburgu, s Pflegeheim St. Josef  a Johannesstift Regensburg, atd.
Finančně naše projekty podporuje Boschova nadace a NAEP, Program Leonardo da Vinci.