Možnosti uplatnění

Možnosti uplatnění absolventa:

 • Pedagog předškolního vzdělávání:

  učitel/ka mateřské školy (státní soukromé církevní,s alternativním programem aj.)
   
 • Pedagog zájmového vzdělávání:

  vychovatel/ka školní družiny, školního klubu
  animátor/ka – vedení zájmové činnosti v domech dětí a mládeže, střediscích volného času, v kulturních střediscích atd.
   
 • Pedagog v dalších zařízeních a službách:

  vychovatel/ka v zařízeních – školy v přírodě, dětské léčebny a ozdravovny
  realizátor vzdělávacích programů – ekologická centra, komunitní centra pro děti a rodiče národnostních menšin, mateřská centra atd.