Žádosti

Student VOŠ může podle § 97 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. písemně zažádat:


-          o přestup z jiné vyšší odborné školy

-          o změnu oboru vzdělání

-          o přerušení vzdělávání

-          o opakování ročníku

-          o uznání předchozího vzdělání

-          podle § 18 o povolení individuálního vzdělávacího plánu

 

Za tímto účelem doporučujeme použít formulář ŽÁDOST (stáhněte, vytiskněte, vyplňte a předejte na sekretariát školy).