Návštěva Národního divadla


Dne 1. 11. 2016 studijní skupina 1. ročníku VOŠ, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika navštívila v Národním divadle operní představení Carla Orffa Chytračka, Měsíc.

Mnohé studentky, které dojíždějí z různých koutů republiky, navštívily naši „Zlatou kapličku“ poprvé. Atmosféra na nás působila celou dobu. Scéna, nádherně zdobené hlediště, balkony, lustry, obrazy i sochy v nás vzbuzovaly pocit dávných dob i neopakovatelné pohody a klidu.

Samotné operní představení inspirované příběhy pohádek bylo dost moderně pojato, což nemuselo každému vyhovovat, ale výkony operních pěvců byly odměněny potleskem.

Zhlédnutím opery se nám rozšířil obzor, jak lze známou pohádku ztvárnit i tak náročným provedením, jako je opera. Získané poznatky využijeme v hodinách předmětů Hudební výchova a Úvod do dětské literatury.

Cílem naší návštěvy bylo i navázání bližších vztahů v nově se utvářejícím kolektivu. Zhodnocení celého večera proběhlo bezprostředně po představení. Kde, už necháme na představivosti každého z vás.

PaedDr. Pavla Výborná