Hlavní výhody studia oboru Sociální práce a sociální pedagogika


1) Prostupnost s příbuzným oborem na Univerzitě Karlově

Díky úzké spolupráci s Husitskou teologickou fakultou mohou naši absolventi během jednoho roku získat
titul Bc. na Univerzitě Karlově.

 

2) Důraz na praxi

Studenti získají na škole praktické zkušenosti, které jim pomohou při výběru profese. Úroveň našich studentů
v praxi je dlouhodobě vysoko hodnocená.

 

3) Kvalitní výuka

Řada učitelů spolupracuje externě s Husitskou teologickou fakultou UK, na níž vyučuje stejné nebo
obdobné předměty.