Zahraniční praxe

Od 22. února do 19. dubna 2015 se uskutečnily dva turnusy zahraničních stáží našich studentů Vyšší odborné školy pedagogické a sociální ve španělské Sevïlle a britském Plymouthu.

21 studentů si vyzkoušelo možnost pracovat s dětmi i staršími lidmi v mateřských školách či ústavech. Většinou se jednalo o praxi u dětí ze sociálně slabých rodin, cizinců či osob s různými druhy postižení. Studenti si vyzkoušeli své organizační a jazykové schopnosti, poznali nové lidi a seznámili se s běžným životem v těchto zemích. Po proběhlé praxi obdrželi potvrzení pro budoucí zaměstnavatele.

Podle vyjádření studentek z obou turnusů se jednalo o velmi dobrou zkušenost a doporučují ji všem dalším studentům naší školy.